Training

Brinkman Advies verzorgt trainingen op maat. Training is een goed instrument om binnen groepen specifieke competenties te ontwikkelen. Voordeel van een training is dat de deelnemers van elkaar leren, kunnen oefenen met ander gedrag en dat de onderlinge band wordt versterkt. Groepstraining is zeer effectief als deelnemers ongeveer de zelfde leervraag (doelstelling) hebben, er voldoende veiligheid is en de structuur helder is.

De training heeft meestal te maken met een veranderende organisatie en de (nieuwe) eisen die daarop worden gesteld aan medewerkers.

Soms heeft het de voorkeur om bij een training ook de leidinggevende of het managementteam te betrekken.