Visie

Brinkman Advies gaat uit van een positief mensbeeld; ieder mens heeft het vermogen om te leren en zich te ontwikkelen, mits de omstandigheden dat ondersteunen (vrijheid, veiligheid en structuur).

Bij het opzetten en uitvoeren van leertrajecten laat Brinkman Advies zich inspireren door het existentiële humanisme (Rogers, Maslow). De mens is in de basis goed, geneigd tot samenwerken, intimiteit, groei en ontwikkeling van de eigen vermogens. Uitgangspunt bij het ontwikkelen van de eigen vermogens, is het maken van keuzes en de eigen verantwoordelijkheid.

Didactisch sluit Brinkman Advies aan bij de theorie van Kolb en ‘learning by doing’. De leervraag is het vertrekpunt, de methodiek en de praktijk ondersteunen het proces.

Mens en omgeving beïnvloeden elkaar voortdurend.
Het gedrag van de medewerker heeft invloed op de klant,
het team en de organisatie, en visa versa.