Persoonlijke Presentatie

Beschrijving

Mensen weten vaak wel wat ze kunnen en willen, maar hebben moeite om dat op een effectieve manier over te dragen. Dat kan te maken hebben met de structuur in het verhaal of met de lichaamstaal die niet aansluit bij de woorden. Soms vinden mensen het ongemakkelijk om iets positiefs over zichzelf te vertellen of om dingen voor zichzelf te vragen. Kortom, er kunnen verschillende reden zijn waardoor mensen niet goed uit de verf komen.
De training Persoonlijke Presentatie is erop gericht mensen te helpen zich van hun beste kant te laten zien.

Doelen

  • Inzicht krijgen in de factoren die een persoonlijke presentatie effectief maken
  • Methodieken aanreiken om de persoonlijke presentatie effectiever te maken
  • Oefenen met ander gedrag

Voor wie

Mensen die hun talenten, vaardigheden en motivatie moeten verwoorden in een POP- of sollicitatiegesprek en daar moeite mee hebben.

Werkwijze

In een intakegesprek worden vraagstelling, leerdoel en werkwijze nader besproken. Het intakegesprek wordt vastgelegd in een verslag. Aan de hand van het eerste gesprek kan een opdracht gegeven worden, zoals een praktijkoefening of het verzoek gerichte theorie te bestuderen. Ook worden gerichte vragenlijsten gehanteerd.

Na de intake volgen twee werkbijeenkomsten van drie uur waarin met video wordt gewerkt. Korte presentaties worden op video opgenomen en geanalyseerd. Hieruit komt naar voren waar de sterke punten liggen en wat verder ontwikkeld kan worden.

Tot slot krijgen deelnemers tussen de bijeenkomsten thuiswerkopdrachten mee om bepaalde vaardigheden te oefenen.