Coaching

Uitgangspunten coaching

Coaching is een proces van bewustwording, dat leidt tot gedrags-verandering. Eigen verantwoordelijkheid, zelfsturing en het hier-en-nu-principe zijn daarbij uitgangspunten. Coaching gebeurt in vrijheid, maar is niet vrijblijvend.


Klik hier voor het artikel: Teamcoaching – didactisch concept