Nieuw Perspectief

Beschrijving

De training Nieuw Perspectief helpt werknemers binnen organisaties hun loopbaan meer in eigen hand te nemen. Zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid wordt daarmee gestimuleerd, zodat mobiliteit binnen organisaties een gedeelde verantwoordelijkheid wordt.
De training Nieuw Perspectief kan ook worden ingezet als instrument bij competentie-management of POP-gesprekken. Het resultaat van de training is een plan van aanpak waarmee deelnemers hun wensen, verwachtingen en mogelijkheden in de toekomst kunnen realiseren. Binnen de organisatie of daarbuiten.

De kracht van de training is dat deze zowel het denken, voelen als het doen integreert. Mensen krijgen inzicht in hun wensen, verwachtingen en mogelijkheden. Deelnemers realiseren zich dat ze zelf daarin keuzes kunnen maken. En tot slot maken ze een plan van aanpak waarin ze hun eerste stappen naar verandering formuleren. Nieuw Perspectief is een krachtig motivatie-interventie instrument, dat mensen positieve energie oplevert.

Doelen

• Leren omgaan met veranderingen
• Leren keuzes maken
• Inzicht verkrijgen in drijfveren en talenten
• Verkennen van nieuwe perspectieven
• Ontwikkelen van een plan van aanpak (Persoonlijk Ontwikkel Plan)

Voor wie

De training richt zich op mensen die moeite hebben met veranderingen in hun omgeving, en op hen die meer zicht willen krijgen op hun eigen loopbaanvraag en zelfstandig daarmee aan de slag willen. Nieuw Perspectief is zowel geschikt voor hoog- als laagopgeleide werknemers. Het is een procesgerichte training waarbij de accenten liggen op het doen, ervaren en reflecteren.

Werkwijze

Nieuw Perspectief duurt 6 dagdelen van drie uur en is verspreid over drie weken. In de tussentijd krijgen deelnemers opdrachten om hun ervaringen te verwerken. In de training worden werkvormen gehanteerd die zowel betrekking hebben op het cognitieve, het emotionele en het creatieve aspect.