Gespreksmodel Poortwachter (CWI)

Waaier Poortwachter

Opdracht om met een multidisciplinaire werkgroep een methodiek te ontwikkelen op basis van de nieuwe organisatiewaarden (klantgericht, organisatieloyaal, resultaatgericht).

De methodiek is in een oplage van 5000 stuks geïmplementeerd.

Bekijk het model