Curriculum SZ-professional (ProgreSZ Hogeschool voor Sociale Zekerheid)

Opdracht om in een werkgroep aan de hand van het Nieuwe-Leren-concept een hbo-­opleiding te ontwikkelen. De leerlijnen rond de beroepsgerichte en persoonsgebonden ­competenties zijn beschreven en vertaald naar onderwijswerkvormen.
(folder)