Werkwijze

Brinkman Advies werkt altijd vanuit de vraag. Wanneer de vraag niet direct helder is, zal verder onderzoek plaatsvinden. Daarna kunnen de doelen geformuleerd worden op het ­niveau van performance en/of prestatie.

Vervolgens wordt gekeken welke aanpak en methodiek het beste past bij de vraag en de situatie. Soms is het effectief een training te verzorgen, soms kan het goed zijn een leidinggevende te coachen. In weer een ander geval is een teamcoaching of intervisie meer op zijn plaats. Ook kan een combinatie van verschillende instrumenten zeer effectief zijn.

De probleemanalyse en het plan van aanpak worden altijd afgestemd op de doelgroep. Soms is het effectief een werkgroep te betrekken bij de voorbereiding, omdat het draagvlak daarmee wordt vergroot.

Aan het eind wordt het traject geëvalueerd en vindt er mogelijk een vervolg plaats in de vorm van intervisie of supervisie.

Fasen Werkwijze