Fasen Werkwijze

1. Voorbereiding

• probleemanalyse • doelstellingen • plan van aanpak • afstemming

2. Uitvoering traject

3. Evaluatie en implementatie


Een goede investering aan het begin, is de basis van een succesvol traject!